Vand- og kystsikring

Å bræmme lavet af Dansk Vandksikring
Å bræmme lavet af Dansk Vandksikring
Å bræmme lavet af Dansk Vandksikring

Metoden vi benytter:

Der hamres et såkaldt I jern ned i jorden og det skal være 4m under niveau. De I jern vi benytter har en længde af 6m og en diameter på 14cm.  På de øverste 2m af jernet monterer vi herefter 5x15cm svinerygsplanker i eg, bøg, eller douglas fyr.

Ved selve arbejdet og monteringen gør vi udelukkende brug af små maskiner som drives af trykluft og et mindre stillads. På den måde passer vi bedst muligt på de omkring liggende arealer, så der ikke er et stort reetablerings arbejde, når kystsikringen og værnet er færdigt.

Fordele

  • Billig og effektiv sikring af kyst, skrænt,
    å og vandløb
  • Materiale tilpasset jeres behov
  • Vi har let ved at komme til med vores værktøj, selv i små haver
  • Gør udelukkende brug af trykluft

Egenskaber

  • Kystsikring
  • Opbygning af skråninger
  • Sikring af skrænter
  • Terrænregulering

Klimatilpasning i Danmark handler næsten udelukkende om vand.

Kyster og lavtliggende områder med stigende vandstand og voksende risiko for oversvømmelser, afledning af overfladevand og sikring af natur, bygninger og infrastruktur.

Hos Dansk Vandsikring har vi en mangeårig ekspertise inden for kystsikring både fra private og offentlige opgaver i Danmark.

Vi har gennem 16 år samlet erfaring og en maskinpark til at kunne udføre diverse specialopgaver; såsom kystsikring, op- og genopbygning af skråninger og sikring af skrænter. Dertil kommer det almindelige jordarbejde og entreprenøropgaver. Du kan se et udsnit af de opgaver, vi har løst gennem tiden blandt andet for Helsingør kommune og Privat Jernbanen under punktet referencer.

Kystsikring og kystbeskyttelse

Kystnedbrydning kan forebygges på følgende principielle måde; man skaber et kraftigt værn ved det nuværende eller tidligere kystniveau, dette bliver så fyldt op med naturmaterialer og værner på den måde mod yderligere erodering.

Vandsikring af åer og vandløb

Klimaforandringer har øget nedbørsmængden kraftigt gennem de seneste år. Stigende vandstande langs danske kyster og i vandløb resulterer i oversvømmelser. Mange af disse oversvømmelser går ud over private ejendomme, som ligger tæt ved kyster og vandløb. Denne problematik kan forebygges ved at sætte Dansk Vandsikrings værn op.

Vi har tre træsorter i svinerygsplanker

Desuden er der mulighed for et yderst fleksibelt materialevalg, både svinerygsplanker med fjer og not i eg, fyr og Douglas, samt almindelige træplanker i mange forskellige træsorter.

Illustration af hus der falder i vandet. Erodering
Tilfreds med sin vandmur
Dansk Vandsikring - model af værn mod vand