Referencer

Højvandssikring i Frederikssund

Huset på Strandvej i Frederikssund ligger ca. 100m fra vandkanten. De store storme, vi har oplevet i Danmark de senere år, har bevirket at vandet er trængt op i indkørsel og have. Dansk Vandsikring har løst vores tilbagevendende udfordring med oversvømmelse af vores grund i Frederikssund.

Efter afsluttet arbejde kan vi anbefale Poul Sørensen og Dansk Vandsikring. Den løsning de har sat op, gør det muligt for os selv at opsætte og nedtage vores kystsikring, når det kræves. Denne metode kan anbefales, hvis man til daglig skal bruge sin indkørsel.

Dansk Vandsikring har løst opgaven uden at ændre eller ødelægge vores indkørsel eller forhave, dette har været et stort plus.

 

Med venlig hilsen

Keld og Karen Fuhr

Espergærde februar 2017

Efter det tilfredsstillende arbejde, som var udvist på brinken, var vi ikke i tvivl om, hvem der skulle hjælp os med at løse denne, næsten umulige, opgave. Poul Sørensen og hans firma Dansk Vandsikring indvilligede – med stor samarbejdsvilje og god planlægning – igen til at hjælpe os.

Med samme konstruktion fik vi løst opgaven, uden at vores have blev kørt op, og med hensyntagen til de eksisterende træer og beplantning. Træmuren beklædte vi sidenhen med en hæk af tujaer og vi har nu fået en særdeles velfungerende lille gårdhave, hvor muren er en naturlig del, tæt på en forbedring, af vores have.

Vi kan på alle måder anbefale Dansk Vandsikring og Poul Sørensens arbejde og hvis potentielle kunder ønsker det, vil vi med glæde vise trækonstruktionen og vores nye gårdhave frem.

Venligst Poul Rasmussen / Vibeke Lyngaae

Forhistorie:

Opgaven var at kanten af vores grund i Espergærde, som støder op til Helsingør Kommunes vandløb, Munkesøvandløbet og indløbet til søen fra denne, langsomt forsvandt og skred ned i vandløbet. Åløbet ser fredeligt og stille ud, men da åløbet og søens kapacitet ikke er tilstrækkelig til at opsamle de store regn mængder, der kommer ved særligt kraftige regnskyl, stiger vandet ved indløbet til søen ud for vores grund, og har ved flere lejligheder medført oversvømmelser.
Efter en del møder mellem os og Helsingør Kommune, blev vi enige om at genopbygge vores brink og Poul Sørensen var blevet sat på opgaven.

Ud for vores grund blev der, under Poul Sørensens ledelse, banket jernstolper ned langs vores brink og mellem disse jernstolper blev der sat svære brædder, som dels skulle holde vandet fri af brinken og dels holde på den jord, som senere blev kørt til brinken for at opbygge denne igen.
Vi endte med et særdeles stabilt og for begge parters vedkommende tilfredsstillende resultat.

Ud over denne konstruktion var det blevet os pålagt, at der skulle bygges en mur ned gennem vores have for at forhindre oversvømmelse af vores nabogrund.

Opsætning af værn i privat have

Ejendommen i Tisvilde ligger lige ned til stranden og havet på nordkysten af Sjælland. De voldsomme storme vi har haft i Danmark de seneste år, har taget rigtig meget af skrænten på denne grund. Grundejeren fra Tisvilde kontaktede os og spurgte om vi kunne stoppe den erodering der var i gang. Desuden var han også bekymret for om gæster og børnebørn faldt ned, hvis de gik ud til kanten af grunden.

Dansk Vandsikring placerede derfor værnet et stykke inde i skrænten og dermed stoppede erodering af grunden og sikkerheden var genetableret.

Selve værnet er 36 m langt 1m højt.

Haveforeningen OF-Kvistgaard

Jeg har i perioden ultimo 2016 – primo 2017 har et meget tæt samarbejde med Poul Sørensen, idet haveforeningen OF-Kvistgaard dels har ønsket at få et overblik over en række foranstaltninger, foreningen har til forebyggelse af oversvømmelse, dels har ønsket et vedligehold heraf.

Det har været et stor fornøjelse at samarbejde med Poul Sørensen, der gerne deler ud af sine mangeårige erfaringer.  Poul arbejder professionelt og energisk, ligesom han konsekvent sigter efter at finde frem til optimale løsninger

Poul er tillige en seriøs person, der ikke går på kompromis med kvaliteten og er som person pligtopfyldende og meget serviceminded.

Jeg kan således give mine bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen  Lise Frandsen (Tidl. Medlem af bestyrelsen i OF-Kvistgaard)