Højvandsdæmning på blød bund

Højvandsdæmning i blødbundsområde
Kystnært blødbundsområde
Skruerør-fundament
Leca® i Big-bag
  1. Kystnært blødbundsområde
  2. Parvis nedskruet skruerør-fundament forbundet med opstrammet trækbånd
  3. Leca® Big-bag a 2.5 m3
  4. Afgravet og delvis genindbygget overfladejord (jordbalance)
  5. Beplantet erosionssikret vækstlag med vandtæt membran mod vandside af dæmning
  6. Dæmningshøjde ca. 1,5 meter

Mange kystnære højvandsproblemer forekommer steder hvor tilgængeligheden for større maskiner er et problem og hvor materialerne ikke må veje noget fordi disse områder mange steder har en blød undergrund.

Ved selve arbejdet og monteringen gøres der derfor udelukkende brug af små maskiner og udstyr som drives af trykluft. På den måde passer vi bedst muligt på de omkring liggende arealer, så der ikke er et stort reetablerings arbejde, når højvandssikring udført på blød bund er færdigt.