VISUALISERING OG EKSEMPLER PÅ VÆRN MOD VAND I NATUREN

danskVandsikring-Kystbeskyttelse

Denne kystbeskyttelse, som er etableret på land er udført, som kombineret skråningsbeskyttelse og kystsikring.

Således er vejen sikret mod at falde i havet samt at forhindre havet i indtage de lokale lodsejeres grunde og vejen.

Løsningen er udført i i-jernsprofiler på 3 meter der er sat efter princippet 2/3 dele under jorden og 1/3 del over jorden, her beklædt med svinderygsplanker i Douglas fyr 5x15x200 cm.

Der er valgt planker i Douglas fyr grundet deres naturligt høje indhold af harpiks der gør dem vejrbestandige og langtidsholdbare.

danskVandsikring-terraenregulering

To lodsejere står i den situation, at der ved storm presses vand fra havet op i en å der adskiller grundende, lodsejer 2 har en grund der ligger lavere end lodsejer 1.

Store dele af den lavtliggende have og hus, bliver der derfor ved storm oversvømmet.

Den højere liggende have oplever dog ved storm, at den forøgede vand-mængde i åen og den øgede gennemstrømningshastighed medfører en betydelig erosion af brinken der udmunder sig i tab af areal.

Udførsel af kystsikring på denne måde sikres en lodsejer mod fremtidige skader på huset ved at have bygget højvandsmur omkring dsin grund udførslen er lavet således at der er adgang fra terrassen og direkte over muren, langs badebroen.

Sikring af grundejerforenings grund mod hyppige ændringer i en gennemgående ås vandspejl der medføre store erosionsskader.

Opførsel af kombineret kystsikring og lystbåde marina, hvor den opførte kystsikring erstatter og forhøjer den, over tid rådne træbeklædning. Udførslen med træ, som materiale gør at kystsikringen kan bevæge sig uden at give efter, som beton ville da kystsikringen konstant er udsat for et dynamisk pres fra havet.

Terrænregulerende støtte mur med udlæg af både jordopfyld for at mindske skråningens hældning samt udlæg af stenflak på stranden på denne måde sikres skråningen mod både den mekaniske og dynamiske påvirkninger fra havet.

Opførsel af permanent højvandsmur i blødbundsområde.metoden sikre her fire lodsejere samt et offentligt areal mod oversvømmelse og erosion.

Midlertidig hård kystbeskyttelse der her kan opsættes hos lodsejer og sikre mod voldsomme stigninger i havspejlet eller kraftige storme.

Udlæg af kampestensværn med udløb fra havens dræn, sikring er her vist som en del af et længere stykke kyststrækning hvor flere lodsejere har besluttet sig for at sikre sig ved hjælp at stenflak.